:: รับรางวัลผลิตภัณฑ์ดีเด่น  ปี 2559 ::
:: งานเลี้ยงปีใหม่บริษัทมังกรฟ้า  ปี 2559 ::
:: เที่ยวสิงค์โปร์  9-11 พ.ย. 2558 ::
:: ประชุมบริษัทไตรมาส  ครั้งที่ 1 ::
:: ปันน้ำใจเพื่อน้อง แจกจักรยาน  ครั้งที่ 1 จ.อุบลฯ ::